Groen verhaal

Is bestrating onderhoudsvrij?

28 september 2022

Mensen die niet veel weten van tuinen gebruiken vaak het argument dat meer bestrating zorgt voor minder onderhoud. Maar is dat wel zo?

Lopend door een woonwijk zie ik nog te vaak tuinen aangelegd worden (ook door hoveniers) die volledig bestraat worden of met hooguit wat verhoogde plantenbakken. Daardoor loopt regenwater allemaal richting het riool. Het gevolg daarvan is een lager grondwaterpeil, waardoor tuinen sneller verzakken, funderingen bloot komen te liggen en gaan rotten en er verzilting ontstaat van de bodem. En dat zorgt weer voor een afnemend bodemleven en een vaak ongewenste wijziging in het plantenbestand.

Water de bodem in
Regenwater hoort zo veel mogelijk in de grond te zakken. Dat kan via plantvakken waar het water vanaf de bestrating in kan lopen of via zogeheten bufferblokken of infiltratiekratten. Die zorgen er voor dat het water tijdelijk wordt opgeslagen en daarna langzaam de bodem in zakt. Waar het hoort dus.

Onderhoud
Wat doe je als je onkruid tussen je tegels hebt? Die wil je weg hebben, want dat is niet mooi. Maar wat doe je als er onkruid tussen je planten staan? Als je de tuin goed hebt aangeplant zie je dat onkruid nauwelijks staan. Een paar keer per jaar wat grotere onkruiden verwijderen is vaak voldoende. En met onkruid tussen je tegels ben je het hele jaar zoet. Dus minder tegels, minder onderhoud en meer genieten van het vele leven in je tuin. Win-win-win toch? 

Door meer gebruik te maken van gras en beplanting zorgen we voor een mooiere wereld en kunnen we met elkaar de opwarming van de aarde hopelijk wat afremmen. Samen tegen #zinlozebestrating

Laten we kennismaken
Tuinstudio Van de Polder ontwerpt tuinen met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en waterbeheer. Naast het maken van een compleet tuinontwerp worden er voor de aanleg offertes bij hoveniers aangevraagd en worden de offertes beoordeeld. Ook huiseigenaren die zelf de tuin willen aanleggen kunnen terecht bij Tuinstudio Van de Polder voor een compleet tuinplan waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Contact opnemen