Groen verhaal

Zinloze bestrating

28 september 2022

Is veel bestrating nu echt zo onderhoudsvrij?

Lopend door een woonwijk zie ik nog te vaak tuinen aangelegd worden (ook door hoveniers) die volledig bestraat worden of met hooguit wat verhoogde plantenbakken. Daardoor loopt regenwater allemaal richting het riool. Het gevolg daarvan is een lager grondwaterpeil, waardoor tuinen sneller verzakken, funderingen bloot komen te liggen en gaan rotten en er verzilting ontstaat van de bodem. En dat zorgt weer voor een afnemend bodemleven en een vaak ongewenste wijziging in het plantenbestand.

Water de bodem in
Regenwater hoort zo veel mogelijk in de grond te zakken. Dat kan via plantvakken waar het water vanaf de bestrating in kan lopen of via zogeheten bufferblokken of infiltratiekratten. Die zorgen er voor dat het water tijdelijk wordt opgeslagen en daarna langzaam de bodem in zakt. Waar het hoort dus.

Door meer gebruik te maken van gras en beplanting zorgen we voor een mooiere wereld en kunnen we met elkaar de opwarming van de aarde hopelijk wat afremmen. Samen tegen #zinlozebestrating